Privacy

You Are Currently Here:Home > Privacy
Privacy2021-02-27T21:17:28+02:00

Spons is een merk van Edutrainers. Edutrainers is een educatieve uitgeverij en biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs en in het bedrijfsleven, waarbij persoonsgegevens kunnen worden verwerkt. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In de privacyverklaring op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van bezoekers van onze website sponselearning.com.

Edutrainers is als zusterbedrijf van Tumult lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU. Op de website van onze brancheorganisatie vind je antwoorden op veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen. Wil je meer weten over hoe we omgaan met persoonsgegevens in de online leeromgeving Edutrainers Academy en/of Spons, ga dan naar deze pagina op edutrainers.com.

Persoonsgegevens

Edutrainers kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruikmaakt van de diensten en/of producten van Edutrainers, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Edutraineres verstrekt. Edutrainers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • jouw voor- en achternaam
  • jouw adresgegevens
  • jouw telefoonnummer
  • jouw e-mailadres
  • jouw IP-adres

Persoonsgegevens worden alleen bewaard na jouw toestemming. Geef je geen toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, dan kan Edutrainers het product of de dienst mogelijk niet leveren, afhankelijk van de aard van het product of dienst. Wil je bijvoorbeeld een digitaal proefexemplaar van ons lesmateriaal toegestuurd krijgen, dan hebben wij jouw persoonsgegevens nodig voor het verwerken van jouw verzoek. Zonder jouw toestemming kunnen wij jouw verzoek niet inwilligen.

Met welke doelen verwerkt Edutrainers persoonsgegevens?

Edutrainers kan jouw persoonsgegevens verwerken om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van jouw verzoek of als dat om een andere reden in jouw en/of ons belang is.

Daarnaast kan Edutrainers je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld het leveren van producten.

Hoelang bewaart Edutrainrs persoonsgegevens?

Edutrainers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

Edutrainers verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring omschreven staan, of op grond de, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Edutrainers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tumult gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van Google Analytics door Edutrainers

Edutrainers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief verschillende pagina’s en blogberichten zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft er ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Edutrainers te kunnen verstrekken en om haar gebruikers informatie over de effectiviteit van hun online activiteiten te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Edutrainers heeft hier geen invloed op.

Edutrainers heeft Google geen toestemming gegeven om via Edutrainers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens met redelijke tussenpozen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@tumultgroep.nl. Edutraineres zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen

Edutrainers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Edutrainers maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Edutrainers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige ontvreemding door derden van persoonsgegevens.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Edutrainers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Edutrainers, bij voorkeur via privacy@tumultgroep.nl.

sponselearning.com is een website van Tumult B.V.

KVK-nummer: 34112071

Postadres: Postbus 76525, 1070 HC Amsterdam

Vestigingsadres: Timorplein 37, 1094 CC Amsterdam

Telefoonnummer: 020 – 421 51 29

E-mailadres: info@tumultgroep.nl

Bekijk onze privacyverklaring voor de platformen Edutrainers Academy en Spons

Titel

Ga naar de bovenkant